I mångt och mycket handlar utbildning om ekonomisk besparing på längre sikt. Företaget investerar i sin personal så att de kan utföra sina arbetsuppgifter på ett effektivare sätt.

Har de anställda i ditt företag all utbildning de behöver? Ställ dig följande frågor:

– Är dina anställda effektiva datoranvändare?
– Hur många gånger frågar de sina kollegor om funktioner i olika programvaror?
– Hur många arbetstimmar blir det på ett år och vad kostar det?
– Tror du att dina konkurrenter utbildar sin personal?

 

Acrobat

Lär er digitalisera produktkataloger, prislistor, presentationer, annonser och manualer.
Redigera dokument, arbeta med flera dokument samt sammanfoga dessa.

Skapa elektroniska dokument som PDF-format för att snabbt och enkelt kunna dela dessa med andra, genom e-post eller varför inte i tryck.

Kursnivåer: Grund


Access

Den här kursen lär dig att skapa användbara och effektiva databaser. Kursen tar upp allt från grundläggande uppgifter som registrering och redigering av data till mer avancerade operationer som till exempel utformning av formulär, frågor, rapporter och webbsidor.

Med hjälp av bilder och andra objekt kan du sätta din personliga prägel på de databasobjekt du skapar. I relationsdatabaser är det både praktiskt och nödvändigt att kunna utnyttja de möjligheter som finns för de olika databasobjekten.

Kursnivåer: Grund, Fortsättning.


Excel

Excel, det mest använda dataprogrammet på alla företag. Med Excel får du ett redskap som på några sekunder ger dig svar på komplicerade beräkningar.
Våra Excel-kurser är till för alla som gör kalkyler, budget och beräkningar till en enkel vardags-göra!

Våra Excel-kurser lär dig att skapa användbara och överskådliga kalkyler. Med hjälp av formler och funktioner kan programmet utföra alla typer av beräkningar. Utifrån värden i kalkylbladet kan du på ett enkelt sätt skapa illustrativa diagram. Även bilder och andra objekt kan infogas för att göra kalkylbladet mer tilltalande. Kursen behandlar även hur du i Excel kan spara och hantera data i listor på samma sätt som i databaser, samt hur du använder hela arbetsboken på ett praktiskt sätt.

Kursnivåer: Grund, Fortsättning, Special, Expert.


Indesign

Indesign är Adobes främsta layoutprogram. Du lär dig om typografi, text, långa och korta dokument, bilder, utskrifter och layout. Alla funktioner du behöver finns lätt åtkomliga.

Efter genomförd utbildning har du kunskap att kunna göra professionella trycksaker.

Kursnivåer: Grund, Fortsättning


Illustrator

Genom vår kurs i Illustrator lär vi dig på enklaste sätt att skapa vektoriserad grafik som t ex logotyp eller bild för tryck eller webb.

Illustrator är ett ritprogram som du kommer att ha stor användning för i ditt skapande av avancerade bilder.

Vi lär dig allt från enklaste ritverktygen till mer avancerade funktioner som lager och filterhantering.

Kursnivåer: Grund, Fortsättning.


Outlook

Outlook har flera delar förutom mail. Dessa är Kalender, Kontakter, Uppgifter och Anteckningar. Rätt använt så är Outlook det viktigaste programmet i företaget!

Outlook-kursen innehåller bl.a:

 • De olika delarna i Outlook
 • Policy och hantering av meddelande med och utan filer
 • Formatering av meddelanden
 • Organisation av meddelanden
 • Kalenderfunktionen
 • Kontakter, Uppgifter och Anteckningar

Kursnivåer: Grund.


Photoshop

Våra kursnivåer hjälper dig som vill göra professionella bilder till dina presentationer. Vi tittar bl a på grunderna i digital bildbehandling, som inkluderar färgläge, tonomfång, digitalisering av bilder samt filformat. Vi går vidare med vad du ska tänka på när du sparar för web, hur du använder grundverktygen, lager, lagerstilar, filter, färgjustering och manipulation för att optimera dina bilder.

Vår fortsättningskurs går bl.a. igenom färghantering och bildstorlek. Lager som är en central del i Photoshop kommer vi att gå in mer på djupet. Filter, mönster och stilar innefattas också i denna utbildning.

Kursnivåer: Grund, Fortsättning, Expert.


Powerpoint

Om du behöver presentera ditt företag eller annan viktig information på ett enkelt och professionellt sätt ska du gå någon av våra PowerPoint-kurser!

Du måste kunna väcka åhörarnas intresse med en snygg och tilltalande presentation.

Efter kursen kan du mycket enkelt genom att använda mallar, övergångar och animering få ditt framträdande att vara proffsigt och intressant. Dessutom innehåller kursen tips om teckensnitt, färger och textmängd som ska göra din framställning intressant.

PowerPoint innehåller bl.a:

 • Utformning och förberedelse av ett bildspel
 • Text, bakgrunder, justering och färger
 • Bildhantering
 • Egna objekt, organisationsscheman och diagram
 • Bildsortering och bildövergångar
 • Animering av text

Kursnivåer: Grund, Fortsättning.


Project

I den här kursen får du lära dig att använda Microsoft Project. Kursen inleds med en generell introduktion till ämnet projektstyrning. Därefter lär du dig att registrera aktiviteter, resurser och kostnader samt att presentera informationen på ett tilltalande sätt. Du får även följa upp det aktuella läget genom att jämföra den information du infogat med den ursprungliga planen.

Kursnivåer: Grund.


Windows

Vi lär dig grunderna i Windows och även en del allmän datorkunskap. Kursen är till för dig som ny användare av windows och som tidigare inte har någon datorvana.

Allt från filsystem till att spara och organisera sin data hjälper dig att ta nästa steg i er datoranvändning!

Kursnivåer: Grund.


Word

Word är det mest använda ordbehandlingsprogrammet på alla företag. Med Word får du ett program som på enklast möjliga sätt producerar snygga och lättöverskådliga dokument.

Om du har ett behov av att kommunicera mycket med skrivna texter, oavsett om det är ett brev, e-post eller vanligt dokument är vår kurs något för dig!

Du ska kunna skriva löpande texter, både korta och långa och har krav på snygg layout och ett enkelt redskap för att nå dit.

För att behärska Word är det tvunget att känna till grunder om tecken, stycke, avsnitt och mall. Formatering blir lätt med rätta grunder. Du får också lära dig hur bildhanteringen görs i Word samt lägga in sidhuvud/sidfot.

Word grund innehåller bl.a:
• Formatering av text
• Justering, punktlistor och tabbar
• Språkkontroll, autokorrigering och synonymer
• Bildhantering och egna objekt
• Utskriftsfinesser
• Spara dokument till mallar

Efter kursen har du grundkunskaper i hur du skriver textdokument, både snyggt och snabbt! Att hantera texter med olika formateringar, ändra typsnitt, infoga bilder och skapa diagram blir i framtiden enkelt för dig!

Kursnivåer: Grund, Fortsättning, Expert.


Wordpress

De flesta hemsidor idag skapas med hjälp av WordPress. Antingen via färdiga mallar eller via mallar man själva skapar.

Vår kurs hjälper dig skapa och utveckla en hemsida med de verktyg som WordPress har. Allt från plug-ins till CSS. Det kan låta avancerat men med vår kurs får du precis den start du behöver för skapandet av er hemsida.

Kursnivåer: Grund, Fortsättning.