Välkomna till Kupolium Utbildning!

Från kunskap till kompetens

Efter ett antal år med fullt tryck och högkonjunktur, står vi 2024 inför en möjlig lågkonjunktur och åtstramad ekonomi. Utbildning ger ekonomisk besparing på både på kort och lång sikt. Företaget investerar i sin personal så att de kan utföra sina arbetsuppgifter på ett effektivare sätt.

Kupolium har utbildat företagspersonal sedan 1998 och har mer än 40 år totalt i branschen. Våra kunder söker allt från enkla Word- till avancerade layout-utbildningar. Populärast är Excelutbildningen vilket i stort sett varje användare behöver.

Utbildningar

Läs mer om våra IT-utbildningar. Vi har allt från Windows till avancerade Excel-utbildningar.

Konsult

Vi konsultar på timbasis, både stora och små projekt.

Aktuellt schema

Här har ni alla aktuella schemalagda utbildningar.

Några kommande schemalagda utbildningar

Utbildning Datum Ort
Excel Grund – två dagars 17 april 2024, 19 april 2024 Häljarp. Landskrona Läs mer