Kupolium har ny VD!

Kupolium 2.0!

Från 1 januari 2020 kommer Tobias Rosendahl att axla rollen som VD för Kupolium AB.

2020 är året då Kupolium Utbildning tar nya tag för att i större utsträckning kunna erbjuda utbildning och kompetensutveckling inom bland annat Office-paketen och Outlook.

Utbildningssalen är uppdaterad med ny teknik och vi står redo att hjälpa dig och dina anställda med rätt verktyg för ett effektivare arbete och bättre resultat.